Законы и другие документы

Прививочные новости, национальное законодательство, опыт борьбы за право свободного выбора в отношении прививок, создание собственных организаций в Украине.
Сообщение
Автор
Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

Законы и другие документы

#1 Сообщение Funt » 26 окт 2006, 16:41

Ниже приведены цитаты из украинских и международных документов (ратифицированных Украиной), имеющих отношение к теме вакцинации, по состоянию на 2006 г. Полные тексты документов можно найти через поиск по адресу http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi
Кроме того, приведенный ниже текст можно скачать в виде брошюры на 16 страниц А5, на русском и украинском языках.
Хорошим дополнением к данной брошюре может служить вкладыш - бланк отказа от вакцинации

Об опасности вакцинопрофилактики:
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”:
Ст.42 Медичне втручання (застосування методів діагностики, профілактики або лікування, пов'язаних із впливом на організм людини) допускається лише в тому разі, коли воно не може завдати шкоди здоров'ю пацієнта.

Наказ №48 МОЗ України від 03.02.2006 „Про порядок проведення профілактичних щеплень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунобіологічних препаратів”. Додаток 1 до Інструкції щодо організації епідеміологічного нагляду за побічною дією імунобіологічних препаратів
Післявакцинальні реакції та ускладнення
А. Коди клінічних проявів післявакцинальних реакцій :
1. Підвищення температури до 390 С.
2. Підвищення температури більше 390 С (сильна загальна).
3. Температура, яка не зареєстрована в медичній документації.
4. Біль, набряк м‘яких тканин > 50 мм, гіперемія у місці введення > 80 мм, інфільтрат > 20 мм (сильна місцева).
5. Лімфоаденопатія.
6. Головний біль.
7. Дратівливість, порушення сну.
8. Висипання неалергічного ґенезу.
9. Анорексія, нудота, біль у животі, диспепсія, діарея.
10. Катаральні явища.
11. Міальгія, артралгія.

В. Коди клінічних проявів післявакцинальних ускладнень:
12. Абсцеси.
13. Анафілактичний шок та анафілактоїдні реакції.
14. Алергічні реакції (набряк Квінке, висипка типу кропивниці, синдром Стівенса-Джонсона, Лайела).
15. Гіпотензивний-гіпореспонсивний синдром (гостра серцево-судинна недостатність, гіпотонія, зниження тонусу м‘язів, короткочасне порушення або втрата свідомості, судинні порушення в анамнезі).
16. Артрити.
17. Безперервний пронизливий крик (тривалістю від 3 годин і більше).
18. Судоми фебрильні.
19. Судоми афебрильні.
20. Менінгіти/енцефаліти.
21. Анестезія/ парестезія.
22. Гострий в‘ялий параліч.
23. Вакциноасоційований паралітичний поліомієліт.
24. Синдром Гійєна-Барре (полірадікулоневрит).
25. Підгострий склерозувальний паненцефаліт.
26. Паротит, орхіт.
27. Тромбоцитопенія.
28. Підшкірний холодний абсцес.
29. Поверхнева виразка понад 10 мм. Регіональний лімфаденіт(и).
30. Келоїдний рубець.
31. Генералізована БЦЖ-інфекція, остеомієліт, остеїт.
О добровольности медицинского вмешательства:
Цивільний кодекс України:
Ст.281 3. Медичні, наукові та інші досліди можуть провадитися лише щодо повнолітньої дієздатної фізичної особи за її вільною згодою.
Ст.284. 3. Надання медичної допомоги фізичній особі, яка досягла чотирнадцяти років, провадиться за її згодою.
4. Повнолітня дієздатна фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій і може керувати ними, має право відмовитися від лікування.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”:
Ст.42 Ризиковані методи діагностики, профілактики або лікування визнаються допустимими, якщо вони ... застосовуються за згодою інформованого про їх можливі шкідливі наслідки пацієнта
Ст.43 Згода інформованого пацієнта необхідна для застосування методів діагностики, профілактики та лікування. Щодо пацієнта, який не досяг віку 15 років, медичне втручання здійснюється за згодою їх законних представників.

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”:
Ст.12 Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою... Особам, які не досягли п'ятнадцятирічного віку..., щеплення проводяться за згодою їх батьків. Особам
віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться за їх згодою та за згодою батьків...

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину):
Ст.5 Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно
відкликати свою згоду.
Ст.6 2. Якщо відповідно до законодавства неповнолітня особа є недієздатною давати свою згоду на втручання, таке втручання може здійснюватися тільки із дозволу її представника.
Об обязательности предоставления информации:
Цивільний кодекс України:
Ст.293 1. Фізична особа має право на достовірну інформацію про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту
Ст. 302 1. Фізична особа має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”:
Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: ... е) достовірну та своєчасну інформацію про стан свого здоров'я і здоров'я населення, включаючи існуючі і можливі фактори ризику та їх ступінь;
Ст.39 Лікар зобов'язаний пояснити пацієнтові в доступній формі мету запропонованих лікувальних заходів, прогноз можливого розвитку захворювання, в тому числі наявності ризику для життя і здоров'я.

Закон України „Про охорону дитинства”:
Ст.6 держава вживає заходів щодо забезпечення всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і
дітей, інформацією щодо охорони здоров'я

Закон України „Про інформацію”:
Ст.5 Основними принципами інформаційних відносин є: гарантованість права на інформацію, відкритість, доступність інформації, повнота і точність інформації;
Ст.9 Всі громадяни України мають право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання відомостей, необхідних їм для реалізації ними своїх прав
Ст.29 Доступ до відкритої інформації забезпечується шляхом безпосереднього її надання заінтересованим громадянам
Ст.30 До конфіденційної інформації не можуть бути віднесені відомості: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; ...про медичне обслуговування

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”:
Ст.12 Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, зобов'язані надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та про можливі поствакцинальні ускладнення.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення. Особам віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років профілактичні щеплення проводяться ...після надання об'єктивної інформації ...

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”:
Ст.4 Громадяни мають право на достовірну і своєчасну інформацію про наявні та можливі фактори ризику для здоров'я та їх ступінь.

Конституція України:
Ст.50 Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту. Така інформація ніким не може бути засекречена.

Закон України „Про захист прав споживачів”:
Ст.4 1. Споживачі під час придбання або використання продукції, яка реалізується на території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на: ... 4) необхідну, доступну, достовірну та своєчасну інформацію про продукцію
Ст.6 Продавець (виробник, виконавець) зобов'язаний надати інформацію про цю продукцію.
Ст.15 1. Споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію. Інформація повинна бути надана споживачеві до придбання ним товару чи замовлення роботи (послуги). Інформація про продукцію повинна містити:... 4) відомості про вміст шкідливих для здоров'я речовин, та застереження щодо застосування окремої продукції; 5) позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров'я споживача , виробник (виконавець, продавець) зобов'язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання (використання).

Международный кодекс медицинской этики: Врач должен быть честен с пациентами

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини : (Конвенція про права людини та біомедицину)
Ст.5 ...особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики.

Конвенція про права дитини:
Ст.24 2. Держави-учасниці…вживають заходів щодо…е) забезпечення інформацією всіх прошарків суспільства, зокрема батьків і дітей, щодо здоров'я дітей, гігієни, санітарії середовища перебування дитини і запобігання нещасним випадкам
О праве на образование:
Закон України „Про охорону дитинства”:
Ст.19 Кожна дитина має право на освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної,
повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти

Конституція України:
Ст.53 Кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою.

Закон України „Про загальну середню освіту”:
Ст.2 Основними завданнями законодавства України про загальну середню освіту є: … забезпечення права громадян на доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти;
Ст.6 1. Громадянам України незалежно від …переконань… або інших ознак забезпечується доступність і безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти у державних і комунальних навчальних закладах.

Закон України „Про дошкільну освіту”:
Ст.2 Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є: забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
Ст.6 Принципами дошкільної освіти є: доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти; рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;

Закон України „Про освіту”:
Ст.3 Громадяни України мають право на безкоштовну освіту в усіх державних навчальних закладах незалежно від … світоглядних переконань…стану здоров'я та інших обставин.
Ст.6 Основними принципами освіти в Україні є: доступність для кожного громадянина усіх форм і типів освітніх послуг, що надаються державою;

Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004:
- доступність освіти як конституційна гарантія реалізації права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24Конституції України(254к/96-ВР), означає, що нікому не може бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити можливості для реалізації цього права;


Перший Протокол до Конвенції про захист прав і основних свобод людини:
Ст.2 Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту.

Конвенція про права дитини:
Ст.18 3. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб діти, батьки яких працюють, мали право користуватися призначеними для них службами й установами по догляду за дітьми.
Ст.28 1. Держави-учасниці визнають право дитини на освіту, і з метою поступового досягнення здійснення цього права на підставі рівних можливостей вони, зокрема: …а) вводять безплатну й обов'язкову початкову освіту.

Загальна декларація прав людини:
Ст.26 1. Кожна людина має право на освіту. Початкова освіта повинна бути обов'язковою.

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права:
Ст.13 1. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, визнають право кожної людини на освіту.
2.а) початкова освіта повинна бути обов'язкова
b) середня освіта повинна бути відкрита і зроблена доступною для всіх шляхом вжиття всіх необхідних заходів

Конвенція про боротьбу з дискримінацією в галузі освіти:
Ст.1 1. ... выражение "дискриминация" охватывает всякое различие, исключение, ограничение или предпочтение по признаку ... убеждений ... которое имеет целью или следствием уничтожение или нарушение равенства отношения в области образования, и, в частности:
а. Закрытие для какого-либо лица или группы лиц доступа к образованию любой ступени или типа
О свободе убеждений и защите от дискриминации.
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”:
Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає: ... и) правовий захист від будь-яких незаконних форм дискримінації, пов'язаних із станом здоров'я;

Конституція України:
Ст.24 Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками …переконань… або іншими ознаками.
Ст.34 Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод:
Ст.10(1) 1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів
Ст.14(1) Здійснення прав і свобод гарантується без будь-якої дискримінації за ознакою …переконань… або інших обставин.

Протокол N 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод:
Ст.1 1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою ознакою, наприклад за ознакою …переконань… або за іншою ознакою.
2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

Конвенція про права дитини:
Ст.2 1. Держави учасники... забезпечують усі... права... без якої-небудь дискримінації, незалежно від стану здоров'я... дитини.
2. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для забезпечення захисту дитини від усіх форм дискримінації ... на підставі ... висловлюваних поглядів чи переконань дитини, батьків дитини, законних опікунів чи інших членів сім'ї.

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини : (Конвенція про права людини та біомедицину)
Ст.1 Сторони цієї Конвенції захищають гідність і тотожність всіх людей та гарантують кожній особі - без дискримінації - повагу до її недоторканості та інших прав і основних свобод щодо застосування біології та медицини.

Загальна декларація прав людини:
Ст.19 Кожна людина має право на свободу переконань і на вільне їх виявлення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися своїх переконань

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права:
Ст.19 2.Кожна людина має право на вільне вираження свого погляду

Європейська соціальна хартія
Ч.1 11. Кожна людина має право користуватися будь-якими заходами, що дозволяють їй досягти найкращого стану здоров'я.
О врачебной тайне
Цивільний кодекс України:
Ст.286 1. Фізична особа має право на таємницю про стан свого здоров'я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при її медичному обстеженні.
2. Забороняється вимагати та подавати за місцем роботи або навчання інформацію про діагноз та методи лікування фізичної особи.
3. Фізична особа зобов'язана утримуватися від поширення інформації, зазначеної у частині першій цієї статті, яка стала їй відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з інших джерел.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”:
Ст.40 Медичні працівники та інші особи, яким у зв'язку з виконанням професійних або службових обов'язків стало відомо про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя громадянина, не мають права розголошувати ці відомості, крім передбачених законодавчими актами випадків.

Закон України „Про інформацію”:
Ст.46 Не підлягають розголошенню відомості, що стосуються лікарської таємниці
Дополнительно (права человека, общественный контроль и др.)
Цивільний кодекс України:
Ст.293 3. Фізична особа має право на безпечні для неї продукти споживання (харчові продукти та предмети побуту).
4. Фізична особа має право на належні, безпечні і здорові умови праці, проживання, навчання тощо.
Ст.302 2. Фізична особа, яка поширює інформацію, зобов'язана переконатися в її достовірності. Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел (інформація органів державної влади, органів місцевого самоврядування, звіти, стенограми тощо), не зобов'язана перевіряти її достовірність та не несе відповідальності в разі її спростування. Фізична особа, яка поширює інформацію, отриману з офіційних джерел, зобов'язана робити посилання на таке джерело.

Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”:
Ст.4 Основними принципами охорони здоров'я в Україні є: дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;
Ст.6 Кожний громадянин України має право на охорону здоров'я, що передбачає:
є) участь в обговоренні проектів законодавчих актів і внесення пропозицій щодо формування державної політики в галузі охорони здоров'я;
і) відшкодування заподіяної здоров'ю шкоди;
ї) оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров'я;
й) можливість проведення незалежної медичної експертизи у разі незгоди громадянина з висновками державної медичної експертизи, застосування до нього заходів примусового лікування та в інших випадках, коли діями працівників охорони здоров'я можуть бути ущемлені загальновизнані права людини і громадянина.
е) встановлення відповідальності за порушення прав і законних інтересів громадян у галузі охорони здоров'я.
г) здійснення державного і можливості громадського контролю та нагляду в галузі охорони здоров'я;
Ст.24 Органи та заклади охорони здоров'я зобов'язані сприяти реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я і проведенні громадської експертизи з цих питань. При органах та закладах охорони здоров'я можуть створюватися громадські консультативні або наглядові ради, які сприятимуть їх діяльності та забезпечуватимуть інформованість населення і громадський контроль в галузі охорони здоров'я.

Конституція України:
Ст.50 Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

Кодекс України про адміністративні правопорушення:
Ст.156-1 Відмова працівників сфери послуг у наданні громадянам-споживачам необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про товари (роботи, послуги)- тягнуть за собою накладення штрафу від одного до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ст.212-3 Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності- тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне протягом року вчинення порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п'яти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Закон України „Про захист прав споживачів”:
Ст.14 1. Споживач має право на те, щоб продукція за звичайних умов її використання, зберігання і транспортування була безпечною для його життя, здоров'я

Конвенція про захист прав і гідності людини щодо застосування біології та медицини : (Конвенція про права людини та біомедицину)
Ст.2 Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Ст.24 Особа, якій в результаті втручання було неправомірно завдано шкоди, має право на справедливе відшкодування відповідно до вимог та процедур, встановлених законом.

Конвенція про права дитини:
Ст.24 3. Держави-учасниці вживають будь-яких ефективних і необхідних заходів з метою скасування традиційної практики, що негативно впливає на здоров'я дітей.

Декларация о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы:
Ст.6 Каждый человек, индивидуально и совместно с другими, имеет право:
a) знать, искать, добывать, получать и иметь в своем распоряжении информацию о всех правах человека и основных свободах, включая доступ к информации о том, каким образом обеспечиваются эти права и свободы во внутреннем законодательстве, в судебной или административной системах;
b) свободно публиковать, передавать или распространять среди других мнения, информацию и знания о всех правах человека и основных свободах;
c) изучать, обсуждать, составлять и иметь мнения относительно соблюдения всех прав человека и основных свобод, и привлекать внимание общественности к этим вопросам
Ст.7 Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, развивать и обсуждать новые идеи и принципы, касающиеся прав человека, и добиваться их признания.
Ст.8 1. Каждый человек имеет право, индивидуально и совместно с другими, иметь реальный доступ на недискриминационной основе к участию в управлении своей страной и ведении государственных дел.
2. Это включает, в частности, право, индивидуально и совместно с другими, представлять в правительственные органы и учреждения, а также в организации, занимающиеся ведением государственных дел, критические замечания и предложения относительно улучшения их деятельности и привлекать внимание к любому аспекту их работы, который может затруднять или сдерживать поощрение, защиту и осуществление прав человека и основных свобод.

Європейська соціальна хартія:
Ст.11 2. Забезпечити діяльність консультативно-просвітницьких служб, які сприяли б поліпшенню здоров'я і підвищенню особистої відповідальності за стан здоров'я.
Об обязательности прививок (надеемся, всё вышеизложенное позволит Вам объективно оценить нижеследующее)
Закон України „Основи законодавства України про охорону здоров'я”:
Ст.10 Громадяни України зобов'язані: б) у передбачених законодавством випадках проходити
профілактичні медичні огляди і робити щеплення;
Ст.43 У невідкладних випадках, коли реальна загроза життю хворого є наявною, згода хворого або його законних представників на медичне втручання не потрібна. Якщо відсутність згоди може призвести до тяжких для пацієнта наслідків, лікар зобов'язаний йому це пояснити. Якщо і після цього пацієнт відмовляється від лікування, лікар має право взяти від нього письмове підтвердження, а при неможливості його одержання - засвідчити відмову відповідним актом у присутності свідків. Якщо відмову дає законний представник пацієнта і вона може мати для пацієнта тяжкі наслідки, лікар повинен повідомити про це органи опіки і піклування.

Закон України „Про захист населення від інфекційних хвороб”:
Ст.12 Профілактичні щеплення проти дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу є обов'язковими і включаються до календаря щеплень.
Працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням також проти інших відповідних інфекційних хвороб. У разі відмови або ухилення від обов'язкових профілактичних щеплень у порядку, встановленому законом, ці працівники відсторонюються від виконання зазначених видів робіт. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти інших відповідних інфекційних хвороб, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі загрози виникнення особливо небезпечної інфекційної хвороби або масового поширення небезпечної інфекційної хвороби на відповідних територіях та об'єктах можуть проводитися обов'язкові профілактичні щеплення проти цієї інфекційної хвороби за епідемічними показаннями.
Рішення про проведення обов'язкових профілактичних щеплень за епідемічними показаннями на відповідних територіях та об'єктах приймають головний державний санітарний лікар України, головний державний санітарний лікар Автономної Республіки Крим, головні державні санітарні лікарі областей, міст Києва та Севастополя, головні державні санітарні лікарі спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань оборони, внутрішніх справ, охорони державного кордону, Служби безпеки України.
Якщо особа та (або) її законні представники відмовляються від обов'язкових профілактичних щеплень, лікар має право взяти у них відповідне письмове підтвердження, а в разі відмови дати таке підтвердження - засвідчити це актом у присутності свідків.
Ст.15 Прийом дітей до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для її перебування у цьому закладі, а також якщо їй проведено профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень і вона не перебувала в контакті з хворими на інфекційні хвороби або бактеріоносіями.
Дітям, які не отримали профілактичних щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється. У разі якщо профілактичні щеплення дітям проведено з порушенням установлених строків у зв'язку з медичними протипоказаннями, при благополучній епідемічній ситуації за рішенням консиліуму відповідних лікарів вони можуть бути прийняті до відповідного дитячого закладу та відвідувати його.
Порядок проведення медичних оглядів дітей і форма довідки для прийому їх до дитячих закладів установлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
Працівники дитячих закладів підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам з метою виявлення хворих на інфекційні хвороби та бактеріоносіїв у порядку, встановленому законодавством.

Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”:
Ст.5 Громадяни зобов'язані: брати участь у проведенні санітарних і протиепідемічних заходів; проходити обов'язкові медичні огляди та робити щеплення у передбачених законодавством випадках; виконувати розпорядження та вказівки посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби при здійсненні ними державного санітарно-епідеміологічного нагляду;
Ст.27 Профілактичні щеплення з метою запобігання захворюванням на туберкульоз, поліомієліт, дифтерію, кашлюк, правець та кір вУкраїні є обов'язковими. Обов'язковим профілактичним щепленням для запобігання поширенню інших інфекційних захворювань підлягають окремі категорії працівників у зв'язку з особливостями виробництва або виконуваної ними роботи. У разі необгрунтованої відмови від щеплення за поданням відповідних посадових осіб державної санітарно-епідеміологічної служби вони до роботи не допускаються. Групи населення та категорії працівників, які підлягають профілактичним щепленням, у тому числі обов'язковим, а також порядок і терміни їх проведення визначаються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
О пробе Манту (туберкулинодиагностике)
Закон України „Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”:
Ст.1 ...туберкулінодіагностика - специфічний діагностичний тест, що проводиться туберкуліном, для своєчасного виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз; інфіковані мікобактеріями туберкульозу - особи, в яких виявлено позитивну імунну реакцію на туберкулін.
Ст.10 Оформлення та прийняття дітей віком до 14 років до навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснюється згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб"(1645-14). Результати туберкулінодіагностики та інших видів обстеження дітей на туберкульоз наводяться у відповідній довідці закладу охорони здоров'я.
Ст.11 Хіміопрофілактиці туберкульозу підлягають особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком до 18 років, у яких вперше в житті виявлено позитивну пробу на туберкулін... Особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком понад 18 років, можуть підлягати хіміопрофілактиці туберкульозу за наявності медичних показань.

Порядок проведення обов'язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу (затв. постановою Каб. Мін. України від 15 лютого 2006 р. N 143)
1. Обов'язковому профілактичному огляду на виявлення туберкульозу (далі - обов'язковий огляд) підлягають:
- діти та особи віком до 21 року;
- працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також працівники окремих професій виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення;
- особи, які тримаються в установах кримінально-виконавчої системи;
- особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи;
- особи, які понад один рік зареєстровані в державній службізайнятості як такі, що шукають роботу, та безробітні;
- члени малозабезпечених сімей, які понад один рік отримують державну соціальну допомогу;
- особи, які перебували під медичним (диспансерним) наглядом у протитуберкульозних закладах;
- особи, які перебувають під медичним (диспансерним) наглядом у наркологічному чи психоневрологічному закладі.
2. Обов'язковий огляд осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку, проводиться у закладах охорони здоров'я за місцем їх проживання (перебування) та роботи.
3. Особи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, протягом місяця після прибуття до місця проживання (перебування) направляються на обов'язковий огляд органами внутрішніх справ при взятті на облік.
4. Під час проведення обов'язкового огляду використовуються такі методи досліджень:
- туберкулінодіагностики - дітей віком до 15 років;
- флюорографічного або рентгенологічного обстеження - дітей з 15-річного віку та осіб, зазначених у пункті 1 цього Порядку;
- триразової мікроскопії мазка мокротиння на мікобактерії туберкульозу - осіб, кашель у яких не припиняється протягом трьох і більше тижнів.
Подробнее - разбор законов про Манту
Последний раз редактировалось Funt 08 май 2007, 15:32, всего редактировалось 4 раза.

Misha_T
Старожил форума
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 24 фев 2006, 19:13
Откуда: Львов, Украина
Контактная информация:

#2 Сообщение Misha_T » 26 окт 2006, 17:41

Еще забыли "Рішення Конституційного Суду України вiд 04.03.2004 № 5-рп/2004",
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/m ... 1937108205
На підставі викладеного та керуючись статтями 147, 150
Конституції України ( 254к/96-ВР ), статтями 63, 67, 69 Закону
України "Про Конституційний Суд України" ( 422/96-ВР ),
Конституційний Суд України

в и р і ш и в:

1. В аспекті конституційного подання положення частини
третьої статті 53 Конституції України ( 254к/96-ВР ) "держава
забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної
загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в
державних і комунальних навчальних закладах" у контексті частин
першої, другої, четвертої зазначеної статті необхідно розуміти
так:
- доступність освіти як конституційна гарантія реалізації
права на освіту на принципах рівності, визначених статтею 24
Конституції України ( 254к/96-ВР ), означає, що нікому не може
бути відмовлено у праві на освіту, і держава має створити
можливості для реалізації цього права;

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#3 Сообщение Funt » 27 окт 2006, 07:24

Да, Миша, спасибо. :)

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#4 Сообщение Funt » 03 ноя 2006, 15:07

Об обоснованности "обязательной" флюорографии:
http://www.1796kotok.com/forum/viewtopi ... 7&start=30

З А К О Н У К Р А Ї Н И Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз, ст.8:
Рентгенофлюорографія як метод своєчасного виявлення хворих на туберкульоз застосовується за наявності в обстежуваних осіб медичних показань, а також при обстеженні осіб з груп підвищеного ризику. При проведенні обов'язкових медичних оглядів цей метод може застосовуватися щодо груп, визначених переліком професій, виробництв, підприємств, установ та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз. У разі неблагополучної епідемічної ситуації щодо захворювання на туберкульоз зазначений метод може застосовуватися при обстеженні й інших визначених груп населення.
Таким образом, законность требования ФГ имеет место в таких случаях:
- наличие мед. показаний (клинических проявлений туберкулёза). Т.е. Вам должны предъявить соответствующее обоснование в виде бумаги от фтизиатра/терапевта.
- Ваша принадлежность к группе риска. В той же статье:
До груп із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз відносяться особи, які: перебувають у контакті з хворими на активні форми туберкульозу, не мають постійного місця проживання, відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, звільнені з установ кримінально-виконавчої системи, зловживають алкоголем чи наркотиками, а також біженці, мігранти тощо. ... Критерії для віднесення певної соціальної категорії населення до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
- Ваша принадлежность к перечню профессий, подлежащих обязательным медосмотрам на туберкулёз
... перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають таким оглядам, встановлюються Кабінетом Міністрів України
ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. N 559
ПЕРЕЛІК
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають
обов'язковим профілактичним медичним оглядам

1. Харчова та переробна промисловість (крім працівників підприємств з виробництва дріжджів, олії, сушених овочів, солі, молочної кислоти, фасування чаю, кави; млинів, крупорушок, зерносховищ, елеваторів; крохмалепатокових, соледобувних, спиртових, лікеро-горілчаних підприємств; складів зерна, борошна, круп)
( Розділ 2 виключено на підставі Постанови КМ N 720 ( 720-2004-п ) від 02.06.2004 )
3. Підприємства продовольчої торгівлі, в тому числі дрібнороздрібної, а також ті, що розташовані на території ринків
4. Ринки
5. Підприємства громадського харчування
6. Навчальні заклади, крім вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації ( Розділи 6-9 замінено розділом 6 згідно з Постановою КМ N 720 ( 720-2004-п ) від 02.06.2004 )
10. Вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації
11. Притулки для неповнолітніх
12. Оздоровчі заклади для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням
13. Лікувально-профілактичні заклади для дорослих (санаторії, будинки відпочинку, пансіонати, будинки-інтернати)
14. Пологові будинки (відділення), дитячі лікарні (відділення), відділення патології новонароджених, недоношених
15. Пральні, приймальні пункти білизни, хімчистки
16. Перукарні, косметичні та масажні кабінети, кабінети татуажу, салони пірсингу та візажу ( Назва розділу 16 в редакції Постанови КМ N 720 ( 720-2004-п ) від 02.06.2004 )
17. Лазні, сауни
18. Готелі
19. Гуртожитки
20. Спортивно-оздоровчі комплекси
21. Заклади культури (театри, цирки, клуби, будинки культури тощо)
22. Розважальні заклади
23. Підприємства фармацевтичної промисловості
24. Підприємства та об'єкти водопостачання і каналізації
25. Метрополітен
26. Транспортно-дорожній комплекс
27. Рибне господарство
28. Суб'єкти господарювання, що займаються розведенням, вирощуванням і реалізацією тварин
29. Приватні послуги удома
- Неблагополучная эпид. ситуация по ТБ в месте Вашего проживания, подтверждённая соответстующим документом:
У разі погіршення епідемічної ситуації щодо захворювання на
туберкульоз за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, чи інших груп населення, серед яких рівень захворюваності значно перевищує середній показник на відповідній території
Последний раз редактировалось Funt 09 ноя 2006, 17:26, всего редактировалось 1 раз.

Вячеслав Костылев
Старожил форума
Сообщения: 1212
Зарегистрирован: 20 мар 2006, 18:27
Откуда: Киев
Контактная информация:

#5 Сообщение Вячеслав Костылев » 09 ноя 2006, 15:53

Вчера мне принесли форму расписки, которую сейчас дают подписывать, вернее, требуют подпись у родителей. Щас, нарисую: :)

Я, мати________________(ПІБ)_____________________

Учня/учениці___________класу_________(ПІБ учня)____

Згодна на проведення щеплення та реакії Манту моїй дитині
З наслідками введення вакцин ознайомлена.

Дата підпис розбірливоОт така ... біда, малята... :? Как всегда: цинизм и наглость :evil: Думаю, стоит поработать с этим.

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#6 Сообщение Funt » 09 ноя 2006, 17:08

Вот какие в Киеве, видимо, родители умные, всё знают про Манту 8) А нашим вот так разжёвывают:
Уважаемые родители!
В соответствии со статьёй 8 Закона Украины «Про боротьбу iз захворюванням на туберкульоз» с целью выявления инфицирования микобактериями туберкулёза и отбора на прививку против туберкулёза, Вашему ребёнку необходимо провести пробу Манту.
Вам необходимо знать, что в некоторых случаях у детей с высокой степенью аллергии на туберкулин возможны местные проявления (наличие большой папулы, иногда сопровождающееся увеличением лимфатических узлов) или общие реакции (недомогание, головная боль, повышение температуры тела), не требующие специфического лечения.
Отказ от обследования пробой Манту влечёт за собой несвоевременно выявленное заболевание туберкулёзом, кроме того, согласно ст.21 Закона Украины «о защите населения от инфекционных заболеваний» при отказе от пробы Манту учащиеся отстраняются от посещения школы.
На основании информации о последствиях отказа от пробы Манту и возможных реакциях на туберкулин на постановку моему ребёнку (указать Ф.И.О. ребёнка) пробы Манту согласен. (Подпись/дата)

Аватара пользователя
Ука
Старожил форума
Сообщения: 1435
Зарегистрирован: 16 май 2006, 16:49
Откуда: Львів
Контактная информация:

#7 Сообщение Ука » 09 ноя 2006, 17:20

Кидається в очі одне - явно пішла з центру вказівка брати письмові дозволи. Є надія, що поменшає випадків, коли колять так, що батьки і не в курсі. З іншого боку, якщо почнуть більше триматися букви закону, то можуть і дійсно забороняти дітям іти в школу. Правда - це вже буде задокументований привід подавати в суд. Але для тих, хто схоче тягатися. Іншим буде простіше взяти липову довідку чи зробити Манту.

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#8 Сообщение Funt » 09 ноя 2006, 17:46

Правда - це вже буде задокументований привід подавати в суд. Але для тих, хто схоче тягатися
Как только задокументированный повод возникнет - я подозреваю, какая организация захочет "потягаться" :wink:

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#9 Сообщение Funt » 14 ноя 2006, 16:25

Обновил подборку в первом сообщении - добавил отрывок из Мишиной подсказки и раздел по Манту.

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#10 Сообщение Funt » 07 дек 2006, 17:51

Ниже - подборка статей из Закона Украины "Кодекс України про адміністративні правопорушення", которые имеют отношение к наказаниям участковых педиатров за нарушение Законодательства Украины в области вакцинопрофилактики (наличие "отказников" на участке), а также те, которые могут быть использованы нами в случаях распространения медработниками ложной информации ("а вот на соседнем участке от дифтерии..."), сокрытия правдивой информации (о ПВО и опасности вакцинопрофилактики) и просто самоуправства:
Стаття 9. Поняття адміністративного правопорушення
Адміністративним правопорушенням (проступком) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальність.

Стаття 14. Відповідальність посадових осіб
Посадові особи підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, зв'язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров'я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов'язків.

Стаття 24. Види адміністративних стягнень
За вчинення адміністративних правопорушень можуть застосовуватись такі адміністративні стягнення:
1) попередження;
2) штраф;
...

Стаття 27. Штраф
Штраф є грошовим стягненням, що накладається на громадян і посадових осіб за адміністративні правопорушення у випадках і розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Стаття 35. Обставини, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення
Обставинами, що обтяжують відповідальність за адміністративне правопорушення, визнаються:
1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її;
2) повторне протягом року вчинення однорідного правопорушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню; вчинення правопорушення особою, яка раніше вчинила злочин;
3) втягнення неповнолітнього в правопорушення; :)
...

Стаття 36. Накладення адміністративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень
При вчиненні однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

Стаття 38. Строки накладення адміністративного стягнення
Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.

Стаття 42. Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно- протиепідемічних правил і норм
Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 173-1. Поширювання неправдивих чуток
Поширювання неправдивих чуток, що можуть викликати паніку серед населення або порушення громадського порядку, - тягне за собою накладення штрафу від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до одного місяця з відрахуванням двадцяти процентів заробітку.

Стаття 186. Самоуправство
Самоуправство, тобто самовільне, всупереч встановленому законом порядку, здійснення свого дійсного або гаданого права, що не завдало істотної шкоди громадянам або державним чи громадським організаціям, - тягне за собою попередження або накладення штрафу на громадян від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і попередження або накладення штрафу на посадових осіб - від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 188-11. Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків, а так само інших законних вимог посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби
Невиконання постанов, розпоряджень, приписів, висновків посадових осіб органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення порушень санітарного законодавства, ненадання їм необхідної інформації або надання неправдивої інформації, створення інших перешкод для виконання покладених на них обов'язків - тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до дванадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від шести до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стаття 212-2. Порушення законодавства про державну таємницю
Порушення законодавства про державну таємницю, а саме:
...
2) засекречування інформації:
про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту;
...
про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти та культури населення;
про факти порушень прав і свобод людини і громадянина;
...
3) безпідставне засекречування інформації;
...
тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, - тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Galka
Заслуженный участник
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 17:33
Откуда: Украина

#11 Сообщение Galka » 09 янв 2007, 13:26

Права человека - это замечательно. Что делать, если ребенка не будут брать в сад без прививок? Ведь в законе чётко сказано, что прививки обязательны. :?: :oops:
ладно, сад...а школы:(
Я говорю то, что думаю, и думаю, что говорю

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#12 Сообщение Funt » 09 янв 2007, 15:00

Что делать
Ничего другого не остаётся, как самостоятельно изучать тему прививок вообще и Украинское законодательство в частности (см. прилепленную тему), в котором чётко говорится о добровольности медицинских процедур, тем более тех, которые могут привести (в соответствии с официальными документами МОЗ) - к тяжёлым заболеваниям.

Galka
Заслуженный участник
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 13 дек 2005, 17:33
Откуда: Украина

#13 Сообщение Galka » 09 янв 2007, 15:23

Тему прививок я давно уже изучаю. С Законодательством нашим сложнее, оно у нас такое классное - куда повернешь, туда и едешь.
Это же видно и из ваших ссылок: одном месте пишут про то, что любой ребенок имеет право, а в другом - не брать в сад без прививок - угадайте, каким пунктом воспользуются врачи?
и потом иметь право - не значит, что ребенка возьмут именно в этот сад, могут сказать - идите в другой.
Я вот и хотела узнать, есть ли что-то что безотказно действует на заведующих садами, например. Т.е. если б у нас было в Законе прописано, что прививки добровольны и без них не имеют права отказать в принятии в ДДУ (как в России, например), у меня б и вопросов не возникало.
Я говорю то, что думаю, и думаю, что говорю

Funt
Старожил форума
Сообщения: 4708
Зарегистрирован: 09 авг 2004, 08:00

#14 Сообщение Funt » 09 янв 2007, 16:14

Дело в том, что и в России-то - иметь такую хорошую статью - не значит свободно ею пользоваться, историй об этом на форуме множество. С другой стороны, и абсолютно "прививочное" законодательство - не означает поголовную вакцинацию (и в СССР было немало отказников) Так что, мне кажется, что всё же "сознание первично" :wink: : если есть осознание вреда от прививок, то наличие соотв. закона... ну разве что дополнительные удобства создаёт, но на принятие решения уж никак не влияет :!:
Врачи, конечно, будут свои законы продвигать, ну а мы - свои :wink: , успешный пример такого рода - здесь.
(Просьба дальнейшее обсуждение вести в других темах или создать новую - чтобы прилепленное "законодательство" не засорять :wink: )

Аватара пользователя
Ука
Старожил форума
Сообщения: 1435
Зарегистрирован: 16 май 2006, 16:49
Откуда: Львів
Контактная информация:

#15 Сообщение Ука » 04 фев 2007, 23:04

Тут у мене в жж задали питання. На які закони можна зіслатися, коли забираєш дитину з пологового під розписку? Бо практикують не віддавати документи, влаштовувати скандали і всілякі подібні неприємні речі.

Так сходу тільки ст 43 з закону "Основи законодавства України про охорону здоров'я". Що ще?

Буду радитися з юристами, але може хтось робив підбірку?

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя